English     español     中文     tiếng việt     Tagalog na wika     한국어     русский язык

lol外围投注


Layunin ng PG&E na bawasan pa ang mga panganib ng mabilis na kumakalat na sunog at panatilihing ligtas ang aming mga kostumer at komunidad na sineserbisyuhan. Alamin ang tungkol sa aming mga hakbang sa kaligtasan, kasama ang kung paano kayo maaapektuhan ng isang Pagpatay ng Koryente para sa Kaligtasang Pampubliko (Public Safety Power Shutoff, PSPS).


lol赛事竞猜平台

lol外围投注


lol外围投注

lol竞猜投注平台

Bago pa magka-wildfire: Kailangang maghanda tayong lahat电竞投注平台

Alamin ang magagawa ninyo ngayon para mapaghandaan ang tumitinding panganib ng mga mabilis na kumakalat na sunog, at alamin rin ang ginagawa ng PG&E para maiwasan at mapaghandaan ang mga mabilis na kumakalat na sunog. Sumali sa webinar ng PG&E sa kaligtasan sa wildfire o mabilis na kumakalat na sunog.

电竞外围网站开户

Sa oras ng isang wildfire: Tumanggap ng mga bagong pahayag电竞投注平台

Sa oras ng mabilis na kumakalat na sunog na umaapekto sa serbisyong PG&E, tumanggap ng pinakabagong impormasyon. Bukod rito, gamitin ang aming mapa para alamin kung aling mga lugar ang apektado.

电竞竞猜投注平台

Pagkatapos ng isang wildfire: Kung ano ang dapat gawin电竞投注平台

Alamin ang impormasyon tungkol sa pagbabalik ng koryente at proseso ng muling pagbangon.

lol外围投注

电竞外围网站开户

Programa ng Komunidad sa Kaligtasan sa Wildfire o Mabilis na Kumakalat na Sunog (Community Wildfire Safety Program)电竞投注平台

Alamin ang tungkol sa karagdagang mga hakbang sa pag-iingat na ginagawa namin para lalo pang mabawasan ang mga panganib sa wildfire at matulungang maging ligtas ang mga kostumer at komunidad na sineserbisyuhan namin.

电竞投注竞猜

Pagpatay ng Koryente para sa Kaligtasang Pampubliko (Public Safety Power Shutoff, PSPS)电竞投注平台

Kapag ipinahayag na magkakaroon ng malakas na hangin at may kalagayan ng pagkatuyo, kasama ng mataas na panganib ng sunog, posibleng kailangan naming patayin ang koryente para sa kaligtasan.

lol赛事竞猜平台

Gawain sa tumutubong halaman para mabawasan ang mga panganib sa wildfire电竞投注平台

Lalo kaming nagsisikap para ilayo ang mga puno at sanga sa mga kable ng koryente sa mga lugar na may mataas na panganib sa sunog.